Technológia

Prírodná čistička vzduchu PURE

Nástreková suspenzia PURE má rad praktických efektov, ktoré je možné využiť v každej domácnosti. Nástrekom stien a stropov miestností v kombinácii s prístupom svetla je možné premeniť tieto steny na bezúdržbovú, bezporuchovú a veľmi ekonomicky úspornú čističku vzduchu. Pokial je zaistený prísun denného svetla a nedôjde k mechanickému odstráneniu alebo premalovaniu nanesenej suspenzie je jej životnosť dlhodobá (minimálne 2roky)

Výhody riešenia iDry:

– Rýchla a účinná 3D aplikácia bez nutnosti zakrytia nábytku alebo špeciálnej prípravy miestností
– Ochranný štít PURE je neustále aktivovaný v kontakte s UV svetlom i bez svetla (aktivuje sa zložka striebra)
– Samočistiace účinky, zníženie nákladov na upratovanie
– Výrazné obmedzenie tvorby plesní, baktérií a vírusov
– Likvidácia pachov a dymu
– Ochrana povrchu pred UV žiarením
– Antistatický povrch
– Priaznivé prostredie pre astmatikov a alergikov
– Priaznivé účinky pre zdravie ľudí a zvierat
– Likvidácia zápachov z chemickej dezinfekcie (chlór, alkohol apod.)
– Vysoká mechanická odolnosť
– Riešenie PURE je vysoko odolné voči pôsobeniu chemických prostriedkov
– Suspenzie možno aplikovať na akýkoľvek povrch (steny, nábytok, sklo apod.)
– Zvýšenie hygienického štandardu
– Suspenze nemenia farbu ani vizuálnu štruktúru podkladového materiálu

Účinky a prevencia

1. Prevencia infekcií
Na aktivovanom vysoko oxidačnom fotokatalytickom povrchu nie je schopný prežiť a rozvíjať sa žiadny mikroorganizmus. Vírusy, ktoré sa dotknú povrchu, sú likvidované takmer okamžite. Aj najodolnejšie baktérie sú zabité počas niekoľkých desiatok sekúnd. Mikroorganizmy si nie sú schopné vytvoriť proti fotokatalytickému „spáleniu“ odolnostˇ (nemutujú ako pri použití chemických prostriedkov).

2. Prevencia rozširovania chorobnosti v domácnosti
Pri prirodzenom prúdení vzduchu dochádza v miestnosti, ktorá je ošetrená technológiou PURE ku konfliktu mikroorganizmov s aktívnou fotokatalytickou vrstvou. Pri kontakte so svetlom dochádza následne počas 20-120 minút k zníženiu koncentrácie mikroorganizmov a vyčisteniu vzduchu o 4 log rady.

3. Ochrana členov domácnosti pred nebezpečnými látkami
Aktivovaná fotokatalytická plocha čistí vzduch od nebezpečných látok, s ktorými si nevie poradiť žiadna iná technológia. Pri strete týchto látok, rozptýlených vo vzduchu miestnosti s aktívnou plochou, dochádza k rýchlemu odstraňovaniu ich molekúl a mikroskopických častíc účinným rozložením prevažne na molekuly H2O, CO2 a ionizovaného kyslíka.

4. Ochrana pred vonkajšími imisiami
Aktivovaná fotokatalytická plocha účinne degraduje aj nebezpečné látky obsiahnuté v imisiách ako v podobe molekúl, tak aj vo väzbe na jemné prachové častice (PM1, PM2,5, PM10). Dochádza k účinnej likvidácii benzénu, poly-aromatických uhľovodíkov, výfukových plynov a ďalších látok ohrozujúcich ľudské zdravie, ktoré vniknú do priestoru pri vetraní najmä v mestách s množstvom emisií.

5. Odstánenie nepríjemných zápachov
Povrchová vrstva vytvorená nástrekom PURE účinne rozkladá molekuly zapáchajúcich látok. Napríklad strop v kuchyni osetrený nastrekom dokáže do 20-30 minút celkom eliminovať zápach po vyprážanom jedle, podobne ako aj pachy domácich miláčikov a pachu z cigaretového dymu.

6. Čistenie vzduchu od alergénov
Pokial sa aktývnej fotokalytickej vrstvy dotkne molekula alebo mikroskopická častica oxidovaného alergénu , okamžite reaguje s vzdušným kyslíkom a dochádza k jej rozloženiu. ľudom, ktorí trpia alergiami PURE účinné pomáha zmierňovať ich zdravotné ťažkosti.